Adviesrapport Studenten Hogeschool van Amsterdam 31 januari 2017

Op de foto van links naar rechts Rosanne, Eva en Jennie. Floor ontbrak helaas vanwege een recidief in haar leukemie. Floor heeft ondanks haar behandelingen met chemotherapie tot het laatst toe bijgedragen aan het adviesrapport. Zij houd en blog bij over haar ziekzijn (zie hiervoor onze facebookpagina of de pagina van Vrienden van Meander, bijzonder ontoerend)

Presentatie adviesrapport studenten Hogeschool van Amsterdam

Op 31 januari werd het adviesrapport van de studenten HVA aan het bestuur gepresenteerd.

Vanaf september 2017 hebben Eva Koenders, Floor Bosdijk, Jennie van den Hoorn en Rosanne van der Veen onderzocht hoe de aanloop van kankerpatiënten en hun naasten bij inloophuis de Kraanvogel verhoogd kan worden. In deze maanden hebben zij het oncologisch zorgsysteem van Amsterdam in kaart gebracht, gesprekken met andere inloophuizen gevoerd, een enquête onder kankerpatiënten uitgezet, via een unieke wijze in beeld gebracht waar kankerpatiënten over willen praten met lotgenoten, de financiering van psychosociale zorg in kaart gebracht en voorstellen voor promotie gedaan. Ook hebben zij een aantal interviews gehouden met zorgprofessionals.

Binnen het adviesrapport hebben zij de volgende aanbevelingen gedaan:

  • Zoek de samenwerking met ziekenhuizen bijv. door het samen organiseren van workshops of lezingen.
  • Zoek contact met die zorgprofessionals die met patiënten spreken over psychosociale zorg. Dit zijn niet de oncologen maar veelal de casemanagers of verpleegkundig specialisten. Ga actief hier naar toe.
  • Maak (meer) gebruik van social media, bekendheid via kranten, bijeenkomsten van relevante netwerken en organiseer sponsoracties
  • Informatie financiering op website van Kraanvogel zetten.

Vanuit deze aanbevelingen hebben zij weer de organisatorische gevolgen beschreven en adviezen gegeven hoe daar invulling aan te geven.

Het bestuur was niet verrast over de uitkomsten maar is erg blij met de bundeling van informatie in het adviesrapport. De komende weken gaan zij daarom het adviesrapport nader bestuderen en relevante informatie verwerken in hun plannen en activiteiten. In een volgende nieuwsbrief hopen we hier meer over te kunnen melden.