Frank

Locatie overgedragen aan Kringloop ’t Hartje

Amsterdam, 5 september 2022 Stichting De Kraanvogel heeft de locatie aan het Robert Kochplantsoen in Amsterdam compleet met inventaris overgedragen aan Kringloop ’t Hartje. Zij willen de locatie als buurtlocatie behouden en zullen deze verder ontwikkelen voor onder meer workshops en bijeenkomsten. Dat overdracht op zo korte termijn tot stand kon komen is te danken aan de medewerking van Stichting Dynamo-Amsterdam, Urban Resort, Stadsdeel Amsterdam -Oost en uiteraard Kringloop ’t Hartje zelf.  

Read More

De Kraanvogel sluit per 31 augustus 2022

Het Bestuur van Stichting De Kraanvogel heeft op 28 juli 2022 besloten de Stichting op te heffen. Bij dit besluit zijn de volgende overwegingen in acht genomen. Sinds 2020 zijn het aantal gasten, vrijwilligers en het aanbod van activiteiten sterk teruggelopen. Na de diverse sluitingen vanwege de Covid-pandemie is het niet gelukt om dit tij te keren en er is ook onvoldoende perspectief dat dit op korte termijn verbetert. De donaties, fondsen en subsidies zijn significant minder geworden of zelfs…

Read More