Het Bestuur van Stichting De Kraanvogel heeft op 28 juli 2022 besloten de Stichting op te heffen. Bij dit besluit zijn de volgende overwegingen in acht genomen.

  1. Sinds 2020 zijn het aantal gasten, vrijwilligers en het aanbod van activiteiten sterk teruggelopen. Na de diverse sluitingen vanwege de Covid-pandemie is het niet gelukt om dit tij te keren en er is ook onvoldoende perspectief dat dit op korte termijn verbetert.
  2. De donaties, fondsen en subsidies zijn significant minder geworden of zelfs volledig vervallen. De middelen van de Stichting zijn daardoor sterk teruggelopen.
  3. De overheadkosten, waaronder het aanhouden van een eigen locatie zijn onverminderd hoog gebleven. In combinatie met het teruglopen van het aantal gasten en de verminderde inkomsten is deze situatie niet langer verantwoord.
  4. De aanscherping van Wet- en Regelgeving waaronder de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen voor Verenigingen en Stichtingen legt een steeds groter beslag op de bestuurders en vrijwilligers.

Het Bestuur heeft (mede) op basis van bovenstaande vier punten geconcludeerd dat het voortzetten van de activiteiten van de stichting niet langer verantwoord is  en dat de Stichting daarom per 31 augustus 2022 wordt opgeheven. 

 Het Bestuur van Stichting De Kraanvogel