Ons team

Het bestuur

Het bestuur van Stichting De Kraanvogel bestaat uit: 

  • Frank de Klerk (voorzitter)
  • Karin Jurgens (secretaris)
  • Erik Vogelaar (penningmeester). 

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

De binnencircel

Daarnaast is er een actieve groep bij het bestuur van de stichting betrokken, die vanaf het begin actief ondersteunt, adviseert en zich inzet voor de verschillende werkzaamheden. Dit zijn: Henny Jonkhout (algemeen adviseur), Henk Christophersen (adviseur fondsenwerving/marketing),  Cato Wit (vormgeefster van De Kraanvogel) en Nol de Wit (webmaster en digitale nieuwsbrief). Deze website is gemaakt door Peter van Wijk.