Ons team

Onze organisatie:

Per half mei 2018 hebben we twee nieuwe gezichten op De Kraanvogel!

Juni 2018 zijn Gitta Bessem en Monique van Poeteren gestart bij De Kraanvogel. Zij zullen gezamenlijk in een duo-baan de Coördinator zijn. Zij zijn het aanspreekpunt voor alle vrijwilligers en externe relaties.

Monique van Poeteren is werkzaam als zelfstandig coach en is daarnaast betrokken bij het Adamas inloophuis in Nieuw-Vennep. Daar begeleidt zij onder andere een nabestaandengroep. Het reilen en zeilen van een inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten kent voor haar nog weinig geheimen.

Gitta Bessem is werkzaam als zelfstandig senior communicatie adviseur en ondersteund daarnaast de huisartspraktijk van haar man in stadsdeel De Baarsjes. Als bestuursvoorzitter van de Stichting Kinderboerderij Watergraafsmeer brengt zij een relevant netwerk met zich mee en veel ervaring met vrijwilligerswerk.

De dagelijkse gang van zaken wordt verzorgd door de algemeen coördinatoren.
Sharona Ceha, Danielle van Bennekom, Gitta Bessem en Monique van Poeteren zijn samen het operationeel comité.  Sharona is bereikbaar via 06 – 12 45 26 31 en via ons mailadres info@dekraanvogel.org .

Gastvrouwen en heren

We hebben veel vrijwilligers die gastvrouw of gastheer zijn en onze gasten ontvangen.

Inloophuis De Kraanvogel

Het bestuur

Het bestuur van stichting De Kraanvogel bestaat uit:  Sharona Ceha (communicatie), Maarten de Keijzer, Oscar van Rossum (penningmeester) en Tanja Vermeer (voorzitter), Els van Schijndel en Karin van Rooij.  Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

De binnencircel

Daarnaast is er een actieve groep bij het bestuur van de stichting betrokken, die vanaf het begin actief ondersteunt, adviseert en zich inzet voor de verschillende werkzaamheden. Dit zijn: Henk Christophersen (adviseur fondsenwerving/marketing),  Cato Wit (vormgeefster van De Kraanvogel) en Nol de Wit (webmaster en digitale nieuwsbrief). Deze website is gemaakt door Peter van Wijk.

Inloophuis voor wie leeft met kanker