Ons team

Onze organisatie:

Algemeen coördinator en operationeel comité

De dagelijkse gang van zaken wordt verzorgd door een algemeen coördinator Danielle van Bennekom-Fanaeyte (danielleb@live.nl, 06-4180817).  Sharona Ceha en Danielle van Bennekom zijn samen het operationeel comité.  Sharona is bereikbaar via 06 – 12 45 26 31 en via ons mailadres info@dekraanvogel.org .

Gastvrouwen en heren

We hebben veel vrijwilligers die gastvrouw of gastheer zijn en onze gasten ontvangen.

Inloophuis De Kraanvogel

Het bestuur

Het bestuur van stichting De Kraanvogel bestaat uit:  Sharona Ceha (communicatie), Maarten de Keijzer, Oscar van Rossum (penningmeester) en Tanja Vermeer (voorzitter), Els van Schijndel en Karin van Rooij.  Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

De binnencircel

Daarnaast is er een actieve groep bij het bestuur van de stichting betrokken, die vanaf het begin actief ondersteunt, adviseert en zich inzet voor de verschillende werkzaamheden. Dit zijn: Henk Christophersen (adviseur fondsenwerving/marketing),  Cato Wit (vormgeefster van De Kraanvogel) en Nol de Wit (webmaster en digitale nieuwsbrief). Deze website is gemaakt door Peter van Wijk.

Inloophuis voor wie leeft met kanker