Word vrijwilliger

Vrijwilliger worden?

Wij zijn op zoek naar:

 • Coördinator Activiteiten
 • Coördinator PR
 • Fondsenwerver
 • Gastheren & gastvrouwen

Wil je actief een bijdrage leveren?

We zoeken gastheren en gastvrouwen voor De Kraanvogel, die onze gasten ontvangen, zorgen voor een warm welkom in De Kraanvogel en een luisterend oor bieden. Iedereen die gastheer of gastvrouw wordt, krijgt een basistraining voor het werken in een inloophuis. Zie hier de functieomschrijving voor meer informatie. Interesse? Mail je gegevens naar info@dekraanvogel.org.

Wij zoeken mensen die met ons team mee willen groeien. Als coördinator (en fondsenwerver) is er veel vrijheid om de functie zelf vorm te geven. Er is veel samenwerking tussen de coördinatoren onderling en de algemeen coördinator. Mocht je belangstelling hebben voor een functie als coördinator of fondsenwerver, dan kun je een berichtje sturen naar info@dekraanvogel.org.

Wil je graag iets anders betekenen? Als vrijwilliger of sponsor kun je ook een bijdrage leveren aan evenementen, workshops en uitjes. Mail naar mailto:info@dekraanvogel.orgvoor meer informatie.

Taak/Functieomschrijving vrijwilliger

De taken van de vrijwilliger t.a.v. de gasten
 • Draagt zorg voor de ontvangst van de gast, stelt deze op zijn gemak, biedt koffie en thee aan en luistert naar wat de gast te zeggen of te vragen heeft.
 • Biedt de gast, op basis van de gebleken interesse, het aanwezige materiaal aan.
 • Houdt per keer een presentielijst bij en signaleert de absentie van een gast tijdens de activiteiten.
 • Huisregels naleven en of uitvoeren.
De taken van de vrijwilliger t.a.v. de Kraanvogel
 • Draagt er zorg voor dat de ontvangstplek een verzorgde indruk maakt, zodat de gast er zich thuis kan voelen. Creëert een prettige en gastvrije sfeer.
 • Verricht de nodige kleine huishoudelijke werkzaamheden. Draagt zorg voor een ordelijk gebruik van informatie en materialen.
 • Meldt beschadigingen en onregelmatigheden in en om het Huis aan de coördinator.
De taken van de Kraanvogel in relatie tot de vrijwilliger
 • Biedt zinvol, gevarieerd en belangrijk werk in een prettige omgeving
 • Zorgt voor een vrijwilligerscontract, WA-­‐ en ongevallenverzekering en een onkostenvergoeding op declaratiebasis.
 • Verzorgt scholing door middel van thema-­‐avonden, besprekingen, e.d.
 • Begeleiding door de coördinator o.a. door middel van (evaluatie)gesprekken en intervisie
 • Draagt zorg voor het inwerken van nieuwe vrijwilligers door de coördinator of een ervaren vrijwilliger