Word donateur

Sponsor worden?

Geld doneren?

Je kunt De Kraanvogel steunen. Iedere bijdrage is van harte welkom. Ook met een kleine gift kunnen onze vrijwilligers een groot verschil maken voor iedereen die met kanker geconfronteerd is.

Je kunt je bijdrage over maken naar:

Stichting De Kraanvogel, Triodos Bank, bankrekening NL57 TRIO 0197 9101 49.

Periodieke gift

 Als je jaarlijks of vaker geld wilt geven aan De Kraanvogel, kun je dat ook via een periodieke gift doen. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Er is sprake van een periodieke gift, als aan de volgende voorwaarden voldaan is:
  • de gift is schriftelijk vastgelegd
  • Je maakt regelmatig (minstens een maal per jaar) een bedrag over
  • deze bedragen zijn steeds (ongeveer) even hoog
  • je maakt dit bedrag minimaal vijf jaar achtereen over.

Het vastleggen van een periodieke overeenkomst is heel eenvoudig. Je vindt hier de flyer Vrienden van De Kraanvogel met een automatische machtigingsmogelijkheid. Download deze flyer, vul de machtiging in, onderteken en stuur de machtiging naar ons op. Dit kan per mail naar info@dekraanvogel.org of per post naar: Stichting De Kraanvogel, p/a Stade de Colombes 64, 1098 VV Amsterdam.

Aftrekpost belastingaangifte?

Wil je de gift als aftrekpost opvoeren bij je belastingaangifte? Dan heb je ook de standaard overeenkomst periodieke gift van de Belastingdienst nodig. Vul hierop al je gegevens in (vergeet niet je handtekening!). Die kun je hier downloaden. Je kunt dit formulier vervolgens via de post sturen naar: Stichting De Kraanvogel, p/a Stade de Colombes 64, 1098 VV Amsterdam of de formulieren scannen en vervolgens mailen naar: info@dekraanvogel.org.
De getekende overeenkomst hoef je niet naar de Belastingdienst te sturen. De gift stopt uiterlijk bij overlijden. Je kunt de periodieke schenking ook via de notaris regelen. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Stichting De Kraanvogel is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder staat kort het overzicht van de gerelateerde gegevens.
Naam: Stichting De Kraanvogel
RSIN: 854070515
KvK: 60813520

Inloophuis De Kraanvogel