Stembevrijding

Ruimte ervaren, je eigen klank uiten. Bij stembevrijding gaat het erom dat jij je stem mag laten horen, jouw eigen lied ten gehore mag brengen. De nadruk ligt op MOGEN. Niets moet en ‘fout’ zingen bestaat eenvoudigweg niet. Iedereen bezit een uniek geluid. Dit laten horen kan soms moed vragen en spannend zijn. In de groep ondersteunen we elkaar hierin. Laat je verrassen door je eigen stemgeluid en die van een ander. Samen zingen verbindt!

Wanneer: op aanvraag deelnamekosten 5 euro per keer

Aanmelden: bel 06 – 483 628 73 of stuur ons een email via het inschrijfformulier

 

Inloophuis voor wie leeft met kanker