Stichting De Kraanvogel

Stichting De Kraanvogel heeft als missie:

 • Het initiëren en vormgeven van een inloophuis, De Kraanvogel, in Amsterdam-Oost, voor mensen met kanker en hun naasten.
 • Het organiseren van activiteiten in het inloophuis.
 • Het ondersteunen van de landelijke doelstellingen voor inloophuizen voor mensen met kanker.
 • Het samenwerken met anderen die dezelfde doelstellingen nastreven.

Onze visie

We willen in Amsterdam-Oost een bijdrage leveren aan de fysieke en mentale ondersteuning van mensen die te maken hebben met kanker. De Kraanvogel creëert daartoe een plek waar mensen zich thuis voelen en energie opdoen, waar gelachen en gehuild wordt, waar mensen zich ontspannen, actief en creatief bezig kunnen zijn en verwend worden. Daarnaast faciliteren wij actief kennisuitwisseling over begeleiding bij kanker.

Onze strategie

De strategie van stichting De Kraanvogel is het inzamelen van gelden bij derden om bovengenoemde activiteiten te realiseren. We vragen subsidies aan, benaderen fondsen, organiseren sponsoractiviteiten, leggen contacten met serviceclubs en particulieren voor dekking van de kosten van de activiteiten en huisvesting.

Wij werven, selecteren en trainen vrijwilligers voor de coördinatie van het inloophuis, voor het gastvrouw/heerschap en voor de activiteiten. Wij werken samen met professionals die activiteiten begeleiden (zoals creatieve begeleiders, psychologische en fysiotherapeuten, artsen en diëtisten).

Via verschillende (sociale) media wordt informatie gedeeld en verslag gedaan van de activiteiten.

Onze organisatie:

Het operationeel comité

De dagelijkse gang van De Kraanvogel wordt verzorgd door een operationeel comité dat bestaat uit Jos Bekkers, coördinator administratie, Johanna Maassen, coördinator vrijwilligers en Giddy Wickenhagen, directeur/algemene coördinatie en communicatie.

Gastvrouwen en heren

We hebben veel vrijwilligers die gastvrouw of gastheer zijn en onze gasten ontvangen. Riet de Jong en Lot Teengs begeleiden de kwaliteit van deze gastvrouwen/heren en de activiteiten.

Het bestuur

Het bestuur van stichting De Kraanvogel bestaat uit:

 • Sharona Ceha (secretaris),
 • Trienke Damstra (communicatie),
 • Maarten de Keijzer,
 • Oscar van Rossum (penningmeester) en
 • Tanja Vermeer (voorzitter).

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

De binnencircel

Daarnaast is er een actieve groep bij het bestuur van de stichting betrokken, die vanaf het begin actief ondersteunt, adviseert en zich inzet voor de verschillende werkzaamheden.
Dit zijn:

 • Henk Christophersen (adviseur fondsenwerving/marketing),
 • Cato Wit (vormgeefster van De Kraanvogel) en
 • Nol de Wit (webmaster en digitale nieuwsbrief).